Neformální setkání členů

Poddvorov
Všechny členy ČATA srdečně zveme na Neformální setkání členů ČATA s mírnou dávkou vzdělávání v oblasti TA.
Setkání se bude konat 1. – 2. 4. 2017 v Novém Poddvorově u Hodonína.

 

Seminář bude tlumočen do češtiny. Detailní informace naleznete ve svém e-mailu, který jste si zaregistrovali u ČATA. Těšíme se na vás.
Organizuje: Dr. David Kryštof